Strādnieki #3

Sliežu ceļi gandrīz jau izbūvēti, bet tik tagad ierodas strādnieki.